I Grandi Maestri - Christer Strîmholm Nana, Place Blanche, Paris 1961

I GRANDI MAESTRI